Seminář rozhodčích 2010

Cíl : seminář rozhodčích je určen především k prohloubení praktických znalostí a zkušeností pro hodnocení provedení a principů a hodnocení obtížnosti kvalifikovaných rozhodčích pro závodní sezónu 2010

Termín a místo konání :
sobota 27. března 2010 v Hotelu Coubertin, Atletická 1113/4, Praha 6 - Strahov

Vedoucí školení : Radek Hanáček, lektoři : Radek Hanáček, Marie Mišáková

Účast :
seminář je určen rozhodčím s platnou kvalifikací rozhodčího 1. nebo 2. třídy pro skoky na trampolíně pro rok 2010 a trenérům se zájmem o prohloubení znalosti pravidel a hodnocení

Přihlášky :
zaslat do 22.03.2010 na radek.hanacek@centrum.cz a trampoliny@cstv.cz

Účastnický poplatek : 200,- Kč za osobu bude vybírán při prezenci před zahájením semináře

Náklady :
náklady semináře včetně jízdného a nezbytného ubytování budou hrazeny z účastnického poplatku
Jízdné :
Autobus, vlak 2. třídy nejekonomičtější možná varianta, při použití motorového vozidla zpáteční jízdné na osobu ve výši BRN 246,- Kč, DKR 182,- Kč, LBC 138,- Kč, LTM 88,- Kč, LTV 128,- Kč, ODV 38,- Kč, OLO 292,- Kč, PHA 0,- Kč, ROŽ 364,- Kč na osobu
Ubytování :
v Hostelu Vokovice, FTVS, budova B, José Martího 31, Praha 6 - Vokovice (čtyřlůžkové pokoje) - na náklady KT ČGF : nezbytné ubytování při vzdálenosti bydliště přes 150 km a z každého oddílu max. 1 účastník VH ČGF 28.3.2010, na vlastní náklady : ostatní (220,- Kč za osobu a noc)

Stravování : nebude hromadně zajišťováno

Program :
pátek 26.3.2010do 22.00    příjezd, ubytování
sobota 27.3.2010do 09.45   příjezd
 09.45 - 10.00   akreditace
 10.00 - 11.15   zásady hodnocení provedení a obtížnosti
 11.30 - 13.00   zásady hodnocení obtížnosti
 14.00 - 15.30   praktické hodnocení provedení
 15.45 - 17.15   praktické hodnocení provedení a obtížnosti
 17.30 - 18.00   hodnocení semináře, diskuze
 18.00   odjezd
neděle 28.3.2010    valná hromada ČGF, odjezd

© KT ČGF, 15. února 2010