Změna mezinárodních soutěžních pravidel
Lausanne (Švýcarsko), 3.3.2010, tisková zpráva FIG

Po dvou letech výzkumu představila technická komise skoků na trampolíně Mezinárodní gymnastické federace (FIG) čas letu jako další objektivní kritérium pro hodnocení soutěží jednotlivců ve skocích na trampolíně.

Výzkum času letu byl poprvé představen na symposiu, které se konalo při mistrovství světa 2009 v Petrohradu (Rusko) a kde jasná většina zúčastněných federací podpořila zapracování nového kritéria do mezinárodních soutěžních pravidel.

Lenka Popkin, CZE, © FIGTechnická komise pak přezkoumala pravidla, provedla nezbytné změny a navrhla doplněná pravidla výkonnému výboru FIG.

VV FIG pak při svém jednání 26.-28.2.2010 v Lausanne (Švýcarsko) jednomyslně schválil návrh předložený prezidentem technické komise Horstem Kunzem (Německo).

Nová soutěžní pravidla budou platit od 1. září 2010, to znamená, že budou platná pro závod světového poháru v Albacete (Španělsko), všechny další závody světového poháru a 27. mistrovství světa v Metz (Francie) v listopadu 2010.

Aktualizace 15. května 2010 :
Také Council FIG na svém jednání 12.-13. května 2010 v japonském městě Chiba odsouhlasil používání času letu a posunul začátek jeho používání na 1. ledna 2011.

Upravená pravidla byla publikována na stránce FIG (v angličtině) {web}

V souvislosti s rozhodnutím o času letu došlo k úpravě následujících částí mezinárodních soutěžních pravidel :
- Soutěž jednotlivců : 1.1.2
- Sestavy : 5.1.1, 5.1.3
- Zapisovatelé a sekretariát : 10.3.4
- Hodnocení : 18., 18.2.1, 18.2.7, 18.2.9
- Rozhodčí : 19.1.4, 19.1.6
- Povinnosti vrchního rozhodčího : 20.12
- Povinnosti rozhodčích času letu : 25


POROVNÁNÍ HODNOCENÍ BEZ ČASU LETU A S ČASEM LETU : {info}