Koncept roku 2010
pro valnou hromadu oddílů KT ČGF 2010


Radek Hanáček : Koncept roku 2010

Přeji všem pěkný večer,

před časem jsem všechny členy komise osobně informoval (vyjma Jirky a Jany, které jsem již dlouho osobně neviděl) o mém záměru sepsat a navrhnout určité změny, které by dle mého mohly posunout organizaci našeho sportu zase o alespoň malinký krok dopředu. Spouštěcím místem těchto změn by měla být valná hromada, kde bychom společně měli vybrat a odhlasovat tu nejlepší variantu ať již to bude cokoliv.

Jak jistě víte, tak je již neudržitelná situace, kdy je Vláďa permanentně přetížený různými agendami, které by dle mého názoru (a myslím, že i dle jeho názoru) nemusel vykonávat. Tímto bych ho rád poprosil o kratičký seznam činností, které by rád na někoho předal. Poté bychom v našem středu měli najít tu správnou osobu či osoby, které tyto činnosti se vším všudy převezmou. Tím se dostáváme k tomu hlavnímu....

Berte tento můj email jako mou připravenost na oficiální rezignaci na moje místo v komisi skoků na trampolíně s tím, že bych se zároveň chtěl ihned znovu ucházet o toto místo (technicky by mne zřejmě měl někdo s příslušnou pravomocí navrhnout a valná hromada schválit). Rád bych pracoval i nadále s rozhodčími, ale nebráním se ani převzetí jiných agend, pokud bude potřeba.

Rád bych tímto požádal o podobný přístup také ostatní členy komise vyjma Vládi, který je pro mne jednoznačným předsedou komise s mou absolutní důvěrou a podporou. Připomínám, že Vaše rozhodnutí je výhradně na Vás a byl bych velmi nerad, kdyby byl tento dopis interpretován jako jakákoliv forma nátlaku. Zároveň bych rád požádal Vláďu o oficiální ohlášení této VH jako volební s žádostí na jednotlivé oddíly o nominace lidí do komise.

Zcela určitě jsem nenapsal zdaleka vše, co mám aktuálně na srdíčku, ale jako spouštěcí mechanizmus pro naši diskusi jak dál, by to ovšem mohlo stačit. Pokud navíc máte nějaká jiná elegantnější řešení, pak jsem samo sebou otevřen jakékoliv konstruktivní diskusi.

Díky moc za Vaši trpělivost, se kterou jste tento email dočetli až sem.

RadekVladimír Zeman : Několik slov, vět a odstavců ke Konceptu roku 2010

Vážení,

byl jsem zřejmě spouštěcím mechanizmem Radkovy iniciativy, když jsem v druhém pololetí loňského roku signalizoval nejen členům komise, že požadavky zabezpečení činnosti a rozvoje skoků na trampolíně v České republice již přesahují moji kapacitu a že pro udržení stávajícího standardu a pro pokračování rozvoje je nezbytné další rozdělení práce, a to nejen mezi členy komise.

V žádném případě to neznamená, že komise nepracuje a že členové komise jsou pasivní. Naopak, komise odvedla a odvádí velký kus práce jak pro fungování našeho sportu, tak i při akcích, které pořádáme a kterých se účastníme. Obdobně, jako pomáhá drtivá většina z Vás, na které jsem se při různých příležitostech obrátil a kteří mi (a vlastně i nám všem) vyšli ochotně vstříc.

Znamená to také, že jsme se v uplynulých letech velmi posunuli vpřed v mnoha oblastech naší činnosti – máme vytvořen stabilní a funkční systém soutěží, celkově roste výkonnost našich závodníků a prakticky všechny naše oddíly se umísťují na předních místech celorepublikových soutěží. Vybudovali jsme funkční sportovní centra a střediska mládeže a daří se i společná příprava našich nejlepších závodníků. Úspěšně jsme uspořádali nemálo mezinárodních akcí a máme také například dobrý systém vzdělávání rozhodčích (jehož výsledkem je celkem 13 mezinárodních rozhodčích), atd., atd.

Není ale vše jen růžové. Potřebujeme víc náborových soutěží pro mladé a začínající závodníky, pravidelné vzdělávání trenérů, nejsme vždy zcela spokojeni s výkony našich rozhodčích, nevěnujeme se dostatečně některým oblastem naší činnosti (a jmenujme např. práci s médii a propagaci, metodickou činnost, spolupráci s orgány ČGF na krajské a okresní úrovni, možnost zabezpečení náhradních dílů ke starým trampolínám Vlašimka a Blaník pro další rozšíření našeho sportu, spolupráci se subjekty mimo trampolínové / gymnastické prostředí, atd.), atd.

Hovořil jsem se všemi členy komise a všichni mají zájem dále pokračovat ve své práci. Postupně se také rodí potřebné další rozdělení práce uvnitř komise. Dohodli jsme se také, že do programu valné hromady zařadíme bod určený k diskuzi o činnostech potřebných jak pro fungování a další rozvoj našeho sportu, tak i pro zabezpečení akcí, které pořádáme, chceme a budeme v budoucnu pořádat. To vše také s cílem hledat a najít v naší poměrně malé komunitě zájemce o práci pro náš sport i mimo stávající komisi.

Nedomnívám se ale, že je nejvhodnější “vynucené” hromadné odstoupení komise, vzpomínám si totiž, jak obtížně jsme naposledy členy komise hledali. Na druhé straně se ani já, ani ostatní členové komise nebráníme případné větší či menší obměně ve složení komise, eventuelně faktické volbě celé komise, shodne-li se na tom letošní valná hromada svojí většinou. Pokud se k takovým krokům rozhodnete, doporučuji, abyste navrhovali a podporovali takové kandidáty, kteří se pak v komisi zapojí do potřebné dělby práce. Připomínám dále, že nezbytný je i souhlas navrhovaných kandidátů s jejich případnou volbou a je že vhodné, aby se valné hromady také osobně zúčastnili.

V každém případě bych byl velmi rád, kdyby komise i všichni její členové po skončení této valné hromady měli její většinovou podporu. Nesouhlasím přitom, abych byl vyjmut ze zvoleného postupu, nebylo by to férové. Naopak, předseda komise, který by měl na březnové valné hromadě České gymnastické federace kandidovat do jejího výkonného výboru, by měl mít skutečnou podporu oddílů skoků na trampolíně a jejich valné hromady.

Ještě jednou děkuji těm, kteří se na naší činnosti v uplynulém období aktivně podíleli.

S pozdravem

Vladimír Zeman