T R A M P O L Í N A
pro každého  *  vždy a všude  *  pro zdraví


Co lze s trampolínou získat ?zábavu
 kondiční cvičení
 koordinaci pohybu
 prostorovou orientaci
 sebedůvěru
 psychickou odolnost
 popularitu
 olympijskou medaili

Trampolína je zábava pro volný čas, kondiční cvičení, doplňkový sport pro jiná sportovní odvětví na získání a rozvinutí základních vlastností sportovců ( koordinace pohybu, prostorová orientace,......), vrcholový sport zařazený od roku 2000 do olympijského programu.

Nabídka pro volný časNabídka pro výkonnostní sport
dětské táborymožnosti využití v jiných druzích sportů
víkendové kurzysestavení speciálních výcvikových programů na trampolíně
program na pártytrenérská činnost
vystoupení, ukázky skoků 

Kontakt :Ing. Miroslav Patrman
 Adresa : Janáčkova 14, 460 01 Liberec 1
 Telefon : 048/271 04 57
 e-mail : m.patrman@tiscali.cz
 web : http://www.top50.cz/trampolina/index.phtml

"Trampolína mě doprovází životem již od dětství. Začínal jsem jako malý závodník na domácích závodech, reprezentoval jsem republiku na ME a MS. Krátce jsem vedl reprezentační družstvo ČR. Nyní se trampolíně věnuji profesionálně. Jsem trenérem oddílu trampolin v TJ Lokomotiva Liberec a snažím se přiblížit tento sport široké veřejnosti."
ing. Miroslav Patrman