Mezinárodní školení rozhodčích
Praha-Strahov, 30. dubna -2. května 2009

P O Z V Á N K A
na mezinárodní školení rozhodčích pro skoky na trampolíně
30.04.-02.05.2009 Praha


Termín a místo konání :
30.-02.05.2009, Press Centrum ČSTV, západní tribuna Stadionu Evžena Rošického, vchod A3, Diskařská ulice, 160 17 Praha 6 - Strahov

Účast :
rozhodčí s národní kvalifikací I. třídy získanou před rokem 2009, kteří úspěšně a v plném rozsahu absolvovali přezkoušení v roce 2009, a rozhodčí s mezinárodní kvalifikací získanou před rokem 2009. Účast podléhá souhlasu Komise skoků na trampolíně České gymnastické federace

Technická ustanovení :
Mezinárodní kvalifikaci rozhodčího mohou účastníci získat nebo si zvýšit nebo obnovit na základě výsledků zkoušek.
Získaná, zvýšená nebo obnovená kvalifikace mezinárodního rozhodčího bude mít platnost do 31.12.2012.
Obecné i specifické předpisy pro rozhodčí FIG jsou k dispozici na internetové stránce FIG www.fig-gymnastics.com v sekci Rules, složce Judges Regulations >> 2009 - General a TRA (anglicky).

Účastnický poplatek ČGF :
3.600,- Kč (členové kolektivních členů ČGF 1 000,- Kč) bude vybírán při prezentaci před zahájením školení
Účastnický poplatek FIG :
2 700,- Kč (150,- CHF) bude vybírán před zahájením školení. Za rozhodčí, kteří měli k 31.12.2008 platnou mezinárodní kvalifikaci kategorie III. nebo vyšší, účastnický poplatek FIG uhradí KT ČGF

Vedoucí školení : ing. Vladimír Zeman
Lektor FIG : Horst Kunze
Jazyk : angličtina, v případě potřeby s nejnutnějším operativním překladem do českého jazyka

Ubytování :
Hotel Coubertin, Atletická 1113/4, Praha 6 - Strahov (bude upřesněno na základě přihlášek). Ubytování neobsahuje snídani. Třetí nocleh za 550,- Kč
Stravování :
nebude hromadně zajišťováno. V bezprostředním okolí ubytování a školení nejsou stravovací kapacity
Náklady :
ubytování (max. 2 noclehy) a jízdné (vlak 2. třídy, autobus, při použití motorového vozidla ve výši jízdného vlakem 2. třídy nebo autobusem, při použití auta zpáteční cestovné ve výši BRN 246,- Kč, DKR 182,- Kč, LBC 138,- Kč, LTM 88,- Kč, LTV 128,- Kč, ODV 38,- Kč, OLO 292,- Kč, PHA 0,- Kč, ROŽ 364,- Kč na osobu) budou hrazeny z účastnického poplatku. Stravování si hradí každý účastník sám

Přihlášky :
zaslat do 15.04.2009 na e-mail České gymnastická federace, komise skoků na trampolíně : trampoliny@cstv.cz. Přiložit také vyplněný Appendix B. - FIG Judges Registration Form s kopií platného pasu dokládající občanství České republiky

Předběžný program :

praktické hodnocení

čtvrtek 30.04.2009do 22.00 příjezd
19.00 - 22.00 volný trénink obtížnosti (před zahájením kurzu)
pátek 01.05.200909.00 - 12.00 výklad pravidel
14.00 - 19.00 
sobota 02.05.200909.00 - 12.00 písemná zkouška a praktické zkoušky
14.30 vyhlášení výsledků, odjezd

Spojení :
Strahov - ze stanice „Karlovo nám.“ autobus č. 176 do zastávky „Stadion Strahov“ (konečná stanice) nebo ze stanice metra trasy A „Dejvická“ autobus č. 217 do zastávky „Stadion Strahov“. Dále pěšky směr hotel Coubertin
Dlabačov – ze stanice metra trasy A „Hradčanská“ tramvaj č. 8 nebo „Malostranská“ tramvaj č. 22 a 23 nebo „Dejvická“ autobus č. 217, 143 vždy do zastávky Malovanka

Mezinárodní soutěžní pravidla pro skoky na trampolíně platná od 1.1.2009 v angličtině jsou k dispozici na internetové stránce Mezinárodní gymnastické federace www.fig-gymnastics.com v sekci Rules, složce Code of Points >> 2009 >> Trampoline >> 2009-2012 (aktuální verze z 01.04.2009).

Technický řád FIG platný od 1.1.2009 v angličtině jsou k dispozici na internetové stránce Mezinárodní gymnastické federace www.fig-gymnastics.com v sekci Rules, složce Technical Regulations.

Tréninková videa pro nácvik hodnocení obtížnosti - přihlášení účastníci obdrží videa pro nácvik, videa nesmí být použita k jiným účelům nebo zveřejněna bez předchozího souhlasu FIG / ČGF.

Tato pozvánka je určena a uvedené podmínky jsou platné pouze pro rozhodčí ČGF.

© KT ČGF 8. dubna 2009