Školení rozhodčích pro OH cyklus 2009-2012 Čechy
Litoměřice, 14.-15. března 2009

Po prvním z národních školení rozhodčích pro nový olympijský cyklus 2009-2012, které se uskutečnilo 21.-22. února 2009 v Rožnově pod Radhoštěm {info}, proběhlo o víkendu 14.-15. března 2009 v Litoměřicích další školení, tentokrát určené rozhodčím z Čech.

Po intenzivní teoretické (pravidla) a praktické (hodnocení provedení, synchronnosti a obtížnosti) části školení uspělo v závěrečných zkouškách celkem 26 rozhodčích, 3 z nich si zvýšili svoji kvalifikaci a kvalifikaci získalo celkem 11 nových rozhodčích.

Všem úspěšným rozhodčím gratulujeme.


Seznam rozhodčích s platnou kvalifikací pro rok 2009 {info}Po úspěšném absolvování národního školení se rozhodčí, kteří nejen při letošních školeních, ale i při soutěžích v minulém olympijském cyklu velmi dobře zvládli jak teoretickou část pravidel, tak i praktické hodnocení, budou moci zúčastnit mezinárodního školení rozhodčích.

To se uskuteční od 30. dubna do 2. května 2009 v Praze pod vedením pana Horsta KUNZE, prezidenta technické komise skoků na trampolíně Mezinárodní gymnastické federace a proběhne výhradně v anglickém jazyce.

Zúčastní se ho přibližně 13 českých rozhodčích a celkový počet českých mezinárodních rozhodčích by pak mohl vzrůst na 16 (oproti 11 mezinárodním rozhodčím v předchozím olympijském cyklu).