Návrhy pro valnou hromadu oddílů KT ČGF 2009

ÚPRAVA předpisů pro Poháry  (SK GT Litoměřice)

Návrh :
V rámci každého závodu ČP budou vyhlášeni a odměněni diplomem nejlepší závodníci a závodnice ŽP s povinnými sestavami C,D,E, a to na základě výsledků pouze v tomto jednom konkrétním závodě ŽP :
3 nejlepší závodníci, kteří závodili s povinnou sestavou E
3 nejlepší závodníci, kteří závodili s povinnou sestavou D
3 nejlepší závodníci, kteří závodili s povinnou sestavou C
3 nejlepší závodnice, které závodily s povinnou sestavou E
3 nejlepší závodnice, které závodily s povinnou sestavou D
3 nejlepší závodnice, které závodily s povinnou sestavou C

v.1 04.01.2009