Seminář rozhodčích 2008

Cíl : seminář rozhodčích je určen především k prohloubení praktických znalostí a zkušeností pro hodnocení provedení a principů obtížnosti kvalifikovaných rozhodčích pro závodní sezónu 2008

Termín a místo konání :
a) 16. února 2008, školící místnost hotelu Stadion TJ Rožnov pod Radhoštěm, sportovní a rekreační komplex Camp Sport, Rožnov pod Radhoštěm
b) 8. března 2008, učebna internátu ISŠ Litoměřice (U Jelena), Dlouhá 6, Litoměřice

Vedoucí školení : Radek Hanáček, lektoři : Radek Hanáček, Marie Mišáková, Vladimír Zeman

Účast :
seminář je určen rozhodčím s platnou kvalifikací rozhodčího 1. nebo 2. třídy pro skoky na trampolíně pro rok 2008

Přihlášky :
a) Rožnov : zaslat do 07.02.2008 poštou nebo faxem nebo do 11.02.2008 e-mailem
b) Litoměřice : zaslat do 26.02.2008 poštou nebo faxem nebo do 29.02.2008 e-mailem
Poštovní adresa : Česká gymnastická federace, komise skoků na trampolíně, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, fax : 257 210 811, e-mail : trampoliny@cstv.cz

Účastnický poplatek : bude vybírán při prezenci před zahájením semináře
a) Rožnov : pro účastníky z BRN, DKR, OLO, ROŽ 85,- Kč, ostatní 285,- Kč
b) Litoměřice : pro účastníky z DKR, LBC, LTM, ODV, PHA hradí KT ČGF, 200,- Kč ostatní

Ubytování :
a) Rožnov : hotel Stadion TJ Rožnov pod Radhoštěm (směr Dolní Bečva, u koupaliště doprava)
b) Litoměřice : internát ISŠ Litoměřice (U Jelena), Dlouhá 6, Litoměřice

Stravování :
a) Rožnov : s obědem, při přihlášení “bez oběda” bude účastnický poplatek o 85,- Kč snížen
b) Litoměřice : nebude hromadně zajišťováno

Náklady :
náklady semináře včetně jízdného a nezbytného ubytování budou hrazeny z účastnického poplatku

Jízdné :
Autobus, vlak 2. třídy nejekonomičtější možná varianta, při použití motorového vozidla zpáteční jízdné na osobu ve výši :
a) seminář Rožnov : BRN 182,- Kč, DKR 292,- Kč, LBC 364,- Kč, LTM 470,- Kč, LTV 524,- Kč, ODV 416,- Kč, OLO 100,- Kč, PHA 416,- Kč, ROŽ 0,- Kč
b) seminář Litoměřice : BRN 292,- Kč, DKR 182,- Kč, LBC 118,- Kč, LTM 0,- Kč, LTV 76,- Kč, ODV 68,- Kč, OLO 416,- Kč, PHA 88,- Kč, ROŽ 470,- Kč

Program :
pátek 15.2./7.3.2008do 22.00    příjezd
sobota 16.2./8.3.2008do 09.45   příjezd
 09.45 - 10.00   akreditace
 10.00 - 11.15   zásady hodnocení provedení a obtížnosti
 11.30 - 13.00   zásady hodnocení obtížnosti
 14.00 - 15.30   praktické hodnocení provedení
 15.45 - 17.15   praktické hodnocení provedení a obtížnosti
 17.30 - 18.00   hodnocení semináře, diskuze
 18.00   odjezd
neděle 17.2./9.3.2008    odjezd

© KT ČGF, 2. února 2008