Návrhy pro valnou hromadu oddílů KT ČGF 2008

ÚPRAVA povinných sestav  (MP)

Původní :
Povinné sestavy C - E jsou složeny z 10 různých prvků a musí být zapsány do závodní karty. Pro výkonnostní úroveň povinné sestavy je stanovena minimální hodnota její obtížnosti :

 • povinná sestava C
 • nejméně 4,0 bodu
 • povinná sestava D
 • nejméně 2,5 bodu
 • povinná sestava E
 • nejméně 1,5 bodu

  Povinná sestava F (obtížnost 0,8 bodu) :

   1. skok do sedu
   2. ze sedu skok s 1/2 vrutem do sedu
   3. ze sedu vztyk s 1/2 vrutem
   4. skok přímý schylmo roznožmý
   5. 1/4 salta vpřed na břicho
   6. 1/4 salta vzad (vztyk)
   7. skok přímý s 1/2 vrutem
   8. skok přímý skrčmo
   9. 1/4 salta vzad na záda
   10. 1/4 salta vpřed (vztyk) s 1/2 vrutem

  Návrh :
  Povinné sestavy C - E jsou složeny z 10 různých prvků a musí být zapsány do závodní karty. Pro výkonnostní úroveň povinné sestavy je stanovena minimální hodnota její obtížnosti a povinné prvky :

 • povinná sestava C -
 • nejméně 4,0 bodu;3/4 salta vzad s půlvrutem na záda
 • povinná sestava D -
 • nejméně 2,5 bodu;3/4 salta vzad na břicho – 1 a 1/4 salta vzad skrčmo
 • povinná sestava E -
 • nejméně 1,5 bodu;3/4 salta vzad

  Povinná sestava F (obtížnost 0,8 bodu) :

   1. skok do sedu
   2. ze sedu skok s 1/2 vrutem do sedu
   3. ze sedu vztyk s 1/2 vrutem
   4. skok přímý schylmo roznožmý
   5. 1/4 salta vzad s 1/2 vrutem na břicho
   6. 1/4 salta vzad (vztyk)
   7. skok přímý s 1/2 vrutem
   8. skok přímý skrčmo
   9. 1/4 salta vzad na záda
   10. 1/4 salta vpřed (vztyk) s 1/2 vrutem


  VÝKONNOSTNÍ POŽADAVKY pro start na mistrovství České republiky  (vz)

  Původní :

  1.  Pro start jednotlivců a členů synchronních párů na Seniorském mistrovství České republiky jsou stanoveny následující minimální výkonnostní požadavky :

   známka za kvalifikaci
    první sestava A nebo B s hodnotou obtížnosti50,0 bodu
    první sestava A nebo B bez hodnoty obtížnosti48,5 bodu
   
  2.  Pro start jednotlivců a členů synchronních párů na Juniorském mistrovství České republiky jsou stanoveny následující minimální výkonnostní požadavky :

   známka za kvalifikaci
    první sestava B s hodnotou obtížnosti50,0 bodu
    první sestava B bez hodnoty obtížnosti48,5 bodu
   
  3.  Výkonnostní požadavky je nutno splnit v některé ze sledovaných soutěží v období před konáním mistrovství a po konání předchozího mistrovství.

  Návrh :

  1.  Pro start jednotlivců a členů synchronních párů na Seniorském mistrovství České republiky jsou stanoveny následující minimální výkonnostní požadavky :

   známka za kvalifikaci
    první sestava A nebo B s hodnotou obtížnosti50,0 bodu
    první sestava A nebo B bez hodnoty obtížnosti48,5 bodu
   
  2.  Pro start jednotlivců a členů synchronních párů na Juniorském mistrovství České republiky jsou stanoveny následující minimální výkonnostní požadavky :

   známka za kvalifikaci
    první sestava B s hodnotou obtížnosti50,0 bodu
    první sestava B bez hodnoty obtížnosti48,5 bodu
   
  3.  Pro start jednotlivců a členů synchronních párů a družstev na žákovském mistrovství České republiky jsou stanoveny následující minimální výkonnostní požadavky :

   známka za kvalifikaci
    první sestava B, C nebo D s hodnotou obtížnosti40,0 bodu
    první sestava B, C nebo D bez hodnoty obtížnosti39,0 bodu
   
  4.  Pro start členů družstev na mistrovství České republiky družstev jsou stanoveny následující minimální výkonnostní požadavky :

   známka za kvalifikaci
    první sestava A, B, C nebo D s hodnotou obtížnosti40,0 bodu
    první sestava A, B, C nebo D bez hodnoty obtížnosti39,0 bodu
   
  5.  Výkonnostní požadavky je nutno splnit v některé ze sledovaných soutěží v období před konáním mistrovství a po konání předchozího mistrovství.