Technické odchylky od Mezinárodních soutěžních pravidel FIG pro soutěže v České republice

platné od 1.1.1999 do 31.12.2000


Soutěže ve skocích na trampolíně se v České republice organizují v souladu s :

 •  
 • Soutěžním řádem pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice
 •  
 • Mezinárodními soutěžními pravidly pro skoky na trampolíně Mezinárodní gymnastické federace (FIG).
  Technické odchylky od Mezinárodních soutěžních pravidel FIG pro soutěže v České republice vyplývají z odlišností domácích soutěží od světových, mezikontinentálních a kontinentálních mistrovství ve skocích na trampolíně.

  Tyto Technické odchylky od Mezinárodních soutěžních pravidel FIG se nevztahují na soutěže schválené FIG organizované v České republice.


  1. Soutěž družstev (§ 2.1) - smíšené družstvo při Mistrovství České republiky družstev.
   Smíšené trampolínové družstvo tvoří při Mistrovství České republiky družstev minimálně 3 a maximálně 4 členové bez věkového omezení.
   
  2. Soutěž družstev (§ 2.3.2) - finále.
   Finále Mistrovství České republiky družstev se provádí podle § 2.3.2 a § 4.1 Mezinárodních soutěžních pravidel FIG, způsobem shodným se světovým mistrovstvím družstev.
   
  3. Úbor pro závodníky a záchrance (§ 6.1) - závodníci do 15 let.
   Závodníci do 15 let :
   
 •  
 • Tílko.
   
 •  
 • Jednobarevné gymnastické šponovky nebo jednobarevné trenýrky.
   
 •  
 • Trampolínová obuv a/nebo obutí ne delší než ke kotníkům barvy stejné jako gymnastické šponovky nebo bílé.
   
  4. Úbor pro závodníky a záchrance (§ 6.5) - družstvo.
   Členové družstva nemusí mít jednotný úbor.
   
  5. Trampolíny (§ 8.1) - Normy FIG.
   Parametry musí při Mistrovstvích České republiky, Přeborech České republiky a pohárových soutěžích vyhlašovaných komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace odpovídat Normám FIG.
   
  6. Výška haly (§ 9.1) - žákovské kategorie.
   Při soutěžích žákovských kategorií musí být vnitřní výška haly nejméně 6 metrů.
   
  7. Bezpečnost (§ 10.1) - vedoucí závodního prostoru a zkušení záchranci.
   Je vhodné, aby organizátor soutěže určil vedoucího závodního prostoru a záchrance.
   
  8. Bezpečnost (§ 10.2) - záchranci.
   Kolem trampolíny musí být v době jejího používání rozmístěni nejméně 2 záchranci.
   
  9. Bezpečnost (§ 10.6) - záchranné stoly a ochranné matrace.
   Na koncích trampolíny musí být používány podepřené ochranné matrace nebo gymnastické žíněnky.
   
  10. Bezpečnost (§ 10.7) - záchranná matrace.
   Vrchní rozhodčí může povolit použití záchranné matrace i na straně trampolíny přilehlé rozhodčím.
   
  11. Zapisovatelé a sekretariát (§ 11.1) - počítačový program.
   Počítačový program, používaný při Mistrovstvích České republiky, Přeborech České republiky a pohárových soutěžích vyhlašovaných komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace, musí být schválen komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace.
   
  12. Zapisovatelé a sekretariát (§ 11.2) - výsledky.
   Úplný výtisk výsledků musí být zaslán komisi skoků na trampolíně České gymnastické federace.
   
  13. Odvolací komise (§ 12.1) - složení.
   Zástupce komise skoků na trampolíně ČGF nebo pořadatele ....................................... 2
   Vrchní rozhodčí ............................................................................................ 1
   Rozhodčí č. 1 ............................................................................................... 1
   Rozhodčí č. 7 ............................................................................................... 1
   Celkem ....................................................................................................... 5
   
  14. Odvolací komise (§ 12.4) - poplatek za protest.
   Poplatek za protest je stanoven ve výši :
   
 •  
 • 100,- Kč pro Mistrovství České republiky, Přebory České republiky a pohárové soutěže vyhlašované komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace
   
 •  
 • 50,- Kč pro ostatní soutěže.
   
  15. Protesty (§ 13.6) - poplatek v případě zamítnutí protestu.
   Je-li protest zamítnut, zůstává poplatek pořadateli, nebo se, při Mistrovstvích České republiky, Přeborech České republiky a pohárové soutěži vyhlašované komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace, odvádí komisi skoků na trampolíně České gymnastické federace.
   
  16. Protesty (§ 13.1) - podání protestu.
   Protest smí podat pouze vedoucí družstva, závodník nebo trenér.
   
  17. Rozcvičení (§ 14.2.1) - rozcvičení pro finále.
   Jestliže je před finále zajištěn na soutěžním nářadí samostatný trénink, který skončí nejvíce 30 minut před zahájením finálových soutěží, může být rozcvičení bezprostředně před finálovou sestavou zrušeno.
   
  18. Rozhodčí (§ 21) - předepsaný oděv pro rozhodčí.
   Tmavé sako, bílá košile s tmavou kravatou nebo bílá halenka, světlé kalhoty nebo světlá sukně, černá obuv nebo sportovní obutí.

  © KT ČGF leden 1999