Seminář rozhodčích 2007

- ZMĚNA TERMÍNU -

Cíl : seminář rozhodčích je určen především k prohloubení praktických znalostí a zkušeností pro hodnocení provedení kvalifikovaných rozhodčích pro závodní sezónu 2007

Termín a místo konání :
a) 17. března 2007, klubovna Sokola Olomouc, Třída 17. listopadu 1, 779 00 Olomouc
b) 24. března 2007, učebna internátu ISŠ Litoměřice (U Jelena), Dlouhá 6, Litoměřice

Vedoucí školení : Radek Hanáček, lektoři : Radek Hanáček, Marie Mišáková, Vladimír Zeman

Účast :
seminář je určen rozhodčím s platnou kvalifikací rozhodčího 1. nebo 2. třídy pro skoky na trampolíně pro rok 2007. Seminář je otevřen také všem účastníkům školení rozhodčích, které se uskutečnilo v Rožnově pod Radhoštěm 16.-18.2.2007

Přihlášky :
zaslat do 08.03.2007 poštou nebo faxem nebo do 11.03.2007 e-mailem. Poštovní adresa : Česká gymnastická federace, komise skoků na trampolíně, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, fax : 257 210 811, e-mail : trampoliny@cstv.cz

Účastnický poplatek : bude vybírán při prezenci před zahájením semináře
a) Olomouc : pro účastníky z BRN, DKR, OLO, ROŽ hradí KT ČGF, 200,- Kč ostatní
b) Litoměřice : pro účastníky z DKR, LBC, LTM, ODV, PHA hradí KT ČGF, 200,- Kč ostatní

Ubytování :
a) Olomouc : ubytovna Sokola Olomouc, Třída 17. listopadu 1, 779 00 Olomouc
b) Litoměřice : internát ISŠ Litoměřice (U Jelena), Dlouhá 6, Litoměřice

Stravování : nebude hromadně zajišťováno

Náklady :
náklady semináře včetně jízdného a nezbytného ubytování budou hrazeny z účastnického poplatku

Jízdné :
Autobus, vlak 2. třídy nejekonomičtější možná varianta, při použití motorového vozidla zpáteční jízdné na osobu ve výši :
a) seminář Litoměřice : BRN 292,- Kč, DKR 182,- Kč, LBC 118,- Kč, LTM 0,- Kč, LTV 76,- Kč, ODV 68,- Kč, OLO 416,- Kč, PHA 88,- Kč, ROŽ 470,- Kč
b) seminář Olomouc : BRN 100,- Kč, DKR 202,- Kč,LBC 268,- Kč, LTM 364,- Kč, LTV 416,- Kč, ODV 314,- Kč, OLO 0,- Kč, PHA 292,- Kč, ROŽ 100,- Kč

Program :
pátek 16./23.3.2007do 22.00    příjezd
sobota 17./24.3.2007do 09.45   příjezd
 09.45 - 10.00   akreditace
 10.00 - 11.00   zásady hodnocení provedení
 11.15 - 12.45   praktické hodnocení provedení
 14.00 - 15.30   praktické hodnocení provedení
 15.45 - 17.15   praktické hodnocení provedení a základní obtížnosti
 17.30 - 18.00   hodnocení semináře, diskuze
 18.00   odjezd
neděle 18./25.3.2007    odjezd

© KT ČGF, 24. února 2007