Školení a doškolení rozhodčích 2007
Rožnov pod Radhoštěm, 17.-18. února 2007

OPRAVA DATA KONÁNÍ

Termín a místo konání :
17.-18. února 2007, školící místnost hotelu Stadion TJ Rožnov pod Radhoštěm, sportovní a rekreační komplex Camp Sport, Rožnov pod Radhoštěm

Vedoucí školení : Vladimír Zeman, lektoři : Radek Hanáček, Vladimír Zeman

Účast :
Školení / doškolení jsou určeny všem zájemcům z řad rozhodčích i nerozhodčích o získání, zvýšení nebo obnovení kvalifikace pro OH cyklus 2005-2008
Školení se mohou zúčastnit také nečlenové České gymnastické federace a "netrampolinisté".

Přihlášky :
zaslat do 30.01.2007 poštou na adresu : Česká gymnastická federace, komise skoků na trampolíně, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, nebo do 01.02.2007 faxem na 257 210 811 nebo e-mailem na trampoliny@cstv.cz

Technická ustanovení :
Školení a doškolení rozhodčích bude probíhat v souladu s Kvalifikačním řádem České gymnastické federace, který je k nahlédnutí na internetové stránce ČGF

Získání / zvýšení / obnovení kvalifikace :
Úspěšným složením závěrečné zkoušky v plném rozsahu (písemný test a hodnocení provedení, obtížnosti a synchronnosti) získají účastníci starší 18 let kvalifikaci rozhodčího 1. třídy a úspěšným složením závěrečné zkoušky bez hodnocení obtížnosti získají účastníci starší 16 let kvalifikaci rozhodčího 2. třídy

Platnost kvalifikace :
Platnost kvalifikace národního rozhodčího pro skoky na trampolíně je po dobu olympijského cyklu + 1 rok (tj. do 31.12.2009)

Účastnický poplatek : 760,- Kč bude vybírán při prezenci před zahájením školení / doškolení

Ubytování : hotel Stadion TJ Rožnov pod Radhoštěm (směr Dolní Bečva, u koupaliště doprava)

Stravování :
Ubytování včetně snídaně, všem účastníkům školení / doškolení z kolektivních členů registrovaných v ČGF pro rok 2007 a individuálním členům ČGF pro rok 2007 bude poskytnut oběd v sobotu 17.3.2006 v hotelu Stadion TJ Rožnov pod Radhoštěm (hovězí vývar s nudlemi a játrovými knedlíčky, kuřecí plátek s rýží)

Náklady :

 •  
 • Členové kolektivních členů ČGF registrovaných pro rok 2007 a individuální členové ČGF : náklady školení / doškolení, ubytování včetně snídaně podle přihlášky (max. 2 noclehy), oběd v sobotu a jízdné budou hrazeny z účastnického poplatku.
 •  
 • Ostatní : náklady školení budou hrazeny z účastnického poplatku. Ubytování včetně snídaně (220,- Kč / osobu a noc), jízdné i stravování (80,- Kč / oběd v sobotu) si hradí každý účastník sám.

  Jízdné :
  Autobus, vlak 2. třídy nejekonomičtější možná varianta, při použití motorového vozidla zpáteční jízdné na osobu ve výši BRN 182,- Kč, DKR 292,- Kč, LBC 364,- Kč, LTM 470,- Kč, LTV 524,- Kč, ODV 416,- Kč, OLO 100,- Kč, PHA 416,- Kč, ROŽ 0,- Kč

  Program :
  pátek 16.2.2007do 22.00    příjezd
  sobota 17.2.20078.45 -   9.00   akreditace
   9.00 - 18.00   výuka
   večer   samostudium
  neděle 18.2.20079.00 - 11.00   výuka
   11.00 - 15.00   zkoušky
       odjezd

  © KT ČGF, 24. ledna 2007