Návrhy pro Valnou hromadu oddílů KT ČGF 2006

  STARTOVNÉ pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice (JK)  

Původní :

2.  Startovné v pohárových soutěžích a v nemistrovských soutěžích :
 
 •  
 • maximálně 50,- Kč za start a závodníka nebo synchronní pár pro závodníky s českým občanstvím nebo bydlištěm v České republice.
   Startovné je příjmem pořadatele soutěže.
  Návrh :

  2.  Startovné v pohárových soutěžích :
   
 •  
 • maximálně 100,- Kč za start a závodníka pro závodníky s českým občanstvím nebo bydlištěm v České republice.
   
 •  
 • maximálně 200,- Kč za start a synchronní pár pro závodníky s českým občanstvím nebo bydlištěm v České republice.
   Startovné je příjmem pořadatele soutěže.
  Návrh :

  4.  Startovné v nemistrovských soutěžích stanovuje pořadatel soutěže dle svého uvážení.

    POVINNÉ SESTAVY pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice (JK)  

  Původní :
  Soutěžím v České republice jsou stanovené sestavy závazně určeny :

 •  
 • Mistrovství České republiky - první sestava A
 •  
 • Mistrovství České republiky juniorů - první sestava B
 •  
 • Mistrovství České republiky žactva – první / povinná sestava B, C nebo D
 •  
 • Mistrovství České republiky družstev - první / povinná sestava A - D
 •  
 • Pohárové soutěže vyhlášené KT ČGF - první / povinná sestava A - D.
  Návrh :
  Soutěžím v České republice jsou stanovené sestavy závazně určeny :

 •  
 • Mistrovství České republiky - první sestava A
 •  
 • Mistrovství České republiky juniorů - první sestava B
 •  
 • Mistrovství České republiky žactva – první / povinná sestava B, C nebo D
 •  
 • Mistrovství České republiky družstev a Pohárové soutěže vyhlášené KT ČGF :
    - pro závodníky do 14 let - první / povinná sestava A - D
    - pro závodníky od 15 do 17 let - první / povinná sestava A - C
    - pro závodníky od 18 let - první sestava A.

    TECHNICKÉ ODCHYLKY od Mezinárodních soutěžních pravidel pro soutěže ve skocích na  
    trampolíně v České republice (JK)  

  Původní :
  Při Mistrovstvích České republiky jednotlivců a synchronních dvojic jsou nejprve jednotlivá pořadí startovního pořadí rozdělena losováním mezi jednotlivé subjekty (oddíly, kluby, apod.) a dále jmenovitě určena podle přihlášek tak, že první závodník / synchronní pár na přihlášce startuje jako první.
  Návrh :
  Na MČR, MČRJ a MČRŽ nelosovat pořadí na první sestavu, ale startovat dle momentálního stavu v ČP a ČPŽ.

    SOUTĚŽNÍ ŘÁD pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice (JK)  

  Návrh :
  Vyřešit problém - mistři ČR a České občanství.

    PRAVIDLA PRO POŘÁDÁNÍ POHÁRŮ a TECHNICKÉ ODCHYLKY od Mezinárodních soutěžních  
    pravidel ve skocích na trampolíně v České republice (VZ)  

  Původní (Poháry) :

  5.1  Každý subjekt (oddíl, klub, apod.) zajistí na vlastní náklady pro každý pohárový závod 2 rozhodčí.
   5.1.1  Závodníci subjektu, který nezajistil 2 rozhodčí pro pohárový závod, nezískají v tomto závodě žádné pohárové ani pomocné body (tyto body nejsou přiděleny dalším závodníkům).
  Návrh :

  5.1  Každý subjekt (oddíl, klub, apod.) zajistí na vlastní náklady pro každý pohárový závod následující minimální počet rozhodčích :
   - 1 rozhodčího při účasti jednoho nebo dvou závodníků z příslušného subjektu
   - 2 rozhodčí při účasti více než dvou závodníků z příslušného subjektu.
   5.1.1  Minimální počet rozhodčích se neuplatní na nové subjekty v pohárových soutěžích ve skocích na trampolíně po dobu prvních dvou ročních pohárových cyklů.
   5.1.2  Závodníci subjektu, který nezajistil stanovený minimální počet rozhodčích pro pohárový závod, nezískají v tomto závodě žádné pohárové ani pomocné body (tyto body nejsou přiděleny dalším závodníkům). Synchronní páry kombinované z různých subjektů získají pohárové nebo pomocné body pokud oba subjekty zajistily stanovený minimální počet rozhodčích.
  Návrh :

  5.5  Rozhodčí může rozhodovat i za subjekt, jehož není členem.
  Návrh (Odchylky bod 14) :
  Nebudou-li k dispozici známky rozhodčích č. 9 a 10, stanoví je vrchní rozhodčí a rozhodčí č. 8 podle videozáznamu sestavy. Nebude-li to možné, povolí vrchní rozhodčí nový pokus o sestavu.V případě vážnější poruchy přístroje může vrchní rozhodčí určit rozhodčí č. 9 a 10 i během závodu.

    SOUTĚŽNÍ ŘÁD pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice (VZ)  

  Návrh :
  Pro vyhlášení titulu “Mistr České republiky” je nutná účast nejméně tří jednotlivců (synchronních párů, družstev) v příslušné kategorii.
  Pokud v kategorii startují méně než tři jednotlivci nebo synchronní dvojice, získají titul “Mistr České republiky” případně druhé místo závodníci nebo dvojice, kteří v příslušné soutěži získají nejméně :

   žactvo     junioři     dospělí     
  jednotlivci muži81,0 bodů85,0 bodů92,0 bodů
  jednotlivci ženy79,0 bodů83,0 bodů88,0 bodů
  synchronní dvojice muži105,0 bodů109,0 bodů116,0 bodů
  synchronní dvojice ženy104,0 bodů107,0 bodů113,0 bodů

  Kalkulace limitů MČR :

  Jedn.pskoPSvskoVSROZfskoFSCEL95%
  Muži24,001,525,5023,5012,035,5061,0023,5012,035,5096,5092,00
  Ženy24,001,525,5023,5010,033,5059,0023,5010,033,5092,5088,00
  Junioři24,000,024,0023,509,032,5056,5023,509,032,5089,0085,00
  Juniorky24,000,024,0023,508,031,5055,5023,508,031,5087,0083,00
  Žáci24,000,024,0023,507,030,5054,5023,507,030,5085,0081,00
  Žákyně24,000,024,0023,506,029,5053,5023,506,029,5083,0079,00

  Syn.pskoPSvskoVSROZfskoFSCEL95%
  Muži34,001,535,5033,0010,543,5079,0033,0010,543,50122,50116,00
  Ženy34,001,535,5033,008,541,5077,0033,008,541,50118,50113,00
  Junioři34,000,034,0033,007,540,5074,5033,007,540,50115,00109,00
  Juniorky34,000,034,0033,006,539,5073,5033,006,539,50113,00107,00
  Žáci34,000,034,0033,005,538,5072,5033,005,538,50111,00105,00
  Žákyně34,000,034,0033,004,537,5071,5033,004,537,50109,00104,00