Mezinárodní školení rozhodčích
Praha-Strahov, 24.-26. června 2005

P O Z V Á N K A


Termín a místo konání :
24.-26.6.2005, aula v hlavní budově ČSTV (přízemí), Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Strahov

Účast :
rozhodčí s národní kvalifikací I. třídy získanou před rokem 2005, kteří úspěšně a v plném rozsahu absolvovali přezkoušení v roce 2005, a rozhodčí s mezinárodní kvalifikací získanou před rokem 2005. Účast podléhá souhlasu Komise skoků na trampolíně České gymnastické federace

Technická ustanovení :
Mezinárodní kvalifikaci rozhodčího mohou účastníci získat nebo si zvýšit na základě výsledků zkoušek, k obnovení kvalifikace slouží účast v mezinárodním školení.
Získaná, zvýšená nebo obnovená kvalifikace mezinárodního rozhodčího bude mít platnost do 31.12.2008.

Účastnický poplatek ČGF :
3.200,- Kč (členové kolektivních členů ČGF 900,- Kč) bude vybírán při prezentaci před zahájením školení

Účastnický poplatek FIG :
3 000,- Kč (150,- CHF) bude vybírán před zahájením školení. Za rozhodčí, kteří měli k 31.12.2004 platnou mezinárodní kvalifikaci kategorie III. nebo vyšší, účastnický poplatek FIG uhradí KT ČGF

Vedoucí školení : ing. Vladimír Zeman

Lektoři : Horst Kunze (FIG), ing. Vladimír Zeman

Jazyk : angličtina, v případě potřeby s operativním překladem do českého jazyka

Ubytování : Hostel Strahov, Vaníčkova 7, Praha 6 – Strahov (bude upřesněno na základě přihlášek)

Stravování : nebude hromadně zajišťováno

Náklady :
ubytování (max. 2 noclehy) a jízdné (vlak 2. třídy, autobus, při použití motorového vozidla ve výši jízdného vlakem 2. třídy nebo autobusem, při použití auta zpáteční cestovné ve výši BRN 246,- Kč, DKR 182,- Kč, LBC 138,- Kč, LTM 88,- Kč, LTV 128,- Kč, ODV 38,- Kč, OLO 292,- Kč, PHA 0,- Kč, ROŽ 364,- Kč na osobu) budou hrazeny z účastnického poplatku. Stravování si hradí každý účastník sám

Přihlášky : {info}
zaslat do 14.6.2005 na adresu : Česká gymnastická federace, komise skoků na trampolíně, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, tel. / fax 2 - 572 108 11, e-mail : trampoliny@cstv.cz

Program :

pátek 24.6.2005do 22.00 příjezd
sobota 25.6.20059.00 - 12.00 výklad pravidel
14.00 - 15.00 písemná zkouška
15.00 - 19.00 praktické hodnocení
neděle 26.6.200509.00 - 12.00 praktické zkoušky, vyhlášení výsledků, odjezd

Spojení :
Strahov - ze stanice „Karlovo nám.“ autobus č. 176 do zastávky „Stadion Strahov“ (konečná stanice) nebo ze stanice metra trasy A „Dejvická“ autobus č. 217 do zastávky „Stadion Strahov“. Dále pěšky směr hotel Coubertin do prostoru mezi stadiony
Dlabačov – ze stanice metra trasy A „Hradčanská“ tramvaj č. 8 nebo „Malostranská“ tramvaj č. 22 a 23 nebo „Dejvická“ autobus č. 217, 143 vždy do zastávky Malovanka

Mezinárodní soutěžní pravidla pro skoky na trampolíně platná od 1.1.2005 v angličtině jsou k dispozici na internetové stránce Mezinárodní gymnastické federace FIG (www.fig-gymnastics.com) v sekci Rules, >>GO TO DOWNLOADS SECTION : Trampoline Code of points English, revision 03/05, Technical Regulations edition 2005 English.

Tato pozvánka je určena a uvedené podmínky jsou platné pouze pro rozhodčí ČGF.

© KT ČGF 6. června 2005