Semináře, školení a doškolení rozhodčích 2005

Termíny a místa konání :

(a)  5.-6. března 2005, školící místnost hotelu Stadion TJ Rožnov pod Radhoštěm, sportovní a rekreační komplex Camp Sport, Rožnov pod Radhoštěm
(b)  2.-3. dubna 2005, učebna internátu ISŠ Litoměřice (U Jelena), Dlouhá 6, Litoměřice

Účast :

 •  
 • Seminář / školení / doškolení jsou určeny všem zájemcům z řad rozhodčích i nerozhodčích o prohloubení znalostí, získání, zvýšení nebo obnovení kvalifikace pro OH cyklus 2005-2008
 •  
 • Semináře a školení se mohou zúčastnit také nečlenové České gymnastické federace a "netrampolinisté"

  Získání / zvýšení / obnovení kvalifikace :
  Úspěšným složením závěrečné zkoušky v plném rozsahu (písemný test a hodnocení provedení, obtížnosti a synchronnosti) získají účastníci starší 18 let kvalifikaci rozhodčího 1. třídy a úspěšným složením závěrečné zkoušky bez hodnocení obtížnosti získají účastníci starší 16 let kvalifikaci rozhodčího 2. třídy

  Platnost kvalifikace :
  Platnost kvalifikace národního rozhodčího pro skoky na trampolíně je po dobu olympijského cyklu + 1 rok (tj. do 31.12.2009)

  Mezinárodní školení rozhodčích :

 •  
 • Přezkoušení z mezinárodních pravidel 2005 je podmínkou pro účast nových zájemců v mezinárodním školení rozhodčích 24.-26.6.2005 v Praze, které není určeno nově vyškoleným rozhodčím
 •  
 • Obnovení kvalifikace mezinárodního rozhodčího při mezinárodním školení v OH cyklu 2005-2008 automaticky obnovuje i národní kvalifikaci rozhodčího 1. třídy

  Účastnický poplatek : 600,- Kč
  bude vybírán při prezenci před zahájením školení nebo uhradit v termínu přihlášky na účet České gymnastické federace u České spořitelny č. 121230339 / 0800 (variabilní symbol 401, kód oddílu nebo příjmení účastníka do zprávy pro příjemce)

  Vedoucí školení : Vladimír Zeman
  Lektoři : Radek Hanáček, Markéta Přikrylová

  Ubytování :

  (a)  hotel Stadion TJ Rožnov pod Radhoštěm (směr Dolní Bečva, u koupaliště doprava)
  (b)  internát ISŠ Litoměřice (U Jelena), Dlouhá 6, Litoměřice

  Stravování :

  (a)  účastníci akce v Rožnově mohou v přihlášce objednat snídani v ceně 40,- Kč a uvést zájem o další stravování (oběd, večeře), které bude nabídnuto podle počtu zájemců
  (b)  pro akci v Litoměřicích stravování nebude hromadně zajišťováno

  Náklady :

 •  
 • Členové kolektivních členů ČGF registrovaných pro rok 2005 : náklady školení, ubytování podle přihlášky (max. 2 noclehy) a jízdné budou hrazeny z účastnického poplatku. Stravování si hradí každý účastník sám
 •  
 • Ostatní : náklady školení budou hrazeny z účastnického poplatku. Ubytování (180,- Kč / osobu a noc), jízdné i stravování si hradí každý účastník sám

  Jízdné : autobus, vlak 2. třídy nejekonomičtější možná varianta, při použití motorového vozidla zpáteční jízdné na osobu ve výši :

  (a)  Rožnov : BRN 182,- Kč, DKR 292,- Kč, LBC 364,- Kč, LTM 470,- Kč, LTV 524,- Kč, ODV 416,- Kč, OLO 100,- Kč, PHA 416,- Kč, ROŽ 0,- Kč
  (b)  Litoměřice: BRN 292,- Kč, DKR 182,- Kč, LBC 118,- Kč, LTM 0,- Kč, LTV 76,- Kč, ODV 68,- Kč, OLO 416,- Kč, PHA 88,- Kč, ROŽ 470,- Kč

  Přihlášky : {info}
  Zaslat do 28.02.2005 (školení Rožnov) a do 20.03.2005 (školení Litoměřice) písemně / faxem / e-mailem na adresu : Česká gymnastická federace, komise skoků na trampolíně, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, tel. / fax 257 210 811, e-mail trampoliny@cstv.cz

  Technická ustanovení :
  školení a doškolení rozhodčích bude probíhat v souladu s Kvalifikačním řádem České gymnastické federace, který je k nahlédnutí na internetové stránce ČGF { info }

  Program :
  pátek 4.3. a 1.4.2005do 22.00    příjezd
  sobota 5.3. a 2.4.20059.00 - 18.00   výuka
   večer   samostudium
  neděle 6.3. a 3.4.20059.00 - 11.00   výuka
   11.00 - 14.00   zkoušky
       odjezd

  © KT ČGF, 20. února 2005