Návrhy pro Valnou hromadu oddílů KT ČGF 2005 (vz)

I. POVINNÉ SESTAVY pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice


Pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice jsou stanoveny následující požadavky pro sestavení první sestavy :

A. FIG A - první sestava Mezinárodní gymnastické federace (FIG) pro soutěže FIG :
 1. Sestava se skládá z 10 různých prvků, každý z nich má nejméně 270° saltové rotace.
 2. Dva prvky, označené hvězdičkou v závodní kartě, získají hodnotu obtížnosti. Známka za obtížnost těchto prvků bude přičtena k počtu bodů za provedení první sestavy.
 3. Žádný z těchto dvou prvků nesmí být opakován ve druhé sestavě, při opakování nebude jeho obtížnost počítána.

B. FIG B - první sestava FIG pro juniorské soutěže :
 První sestava se skládá z 10 různých prvků, z nichž jeden může mít méně než 270° saltové rotace. Každý prvek naplňující stanovený požadavek musí být v závodní kartě označen hvězdičkou (*). Požadavky nemohou být splněny jejich kombinací do jednoho prvku, ale musí být zacvičeny v samostatných prvcích.
 1. jeden prvek s dopadem buď na břicho nebo záda
 2. jeden prvek z břicha nebo ze zad v kombinaci s požadavkem č. 1
 3. jedno dvojné salto vpřed nebo vzad s vrutem nebo bez vrutu
 4. jeden prvek s nejméně 540° vrutové rotace.

Za změny, nesplněné požadavky a meziskoky v první sestavě se udělí srážky podle Mezinárodních soutěžních pravidel FIG pro skoky na trampolíně.


V mistrovských a pohárových soutěžích, ve kterých v jedné kategorii mohou společně soutěžit závodníci s prvními / povinnými sestavami různé výkonnostní úrovně :

1. do celkové známky za volnou / finálovou sestavu se počítá zacvičená obtížnost sestavy, nejvíce však :
 
 • první / povinná sestava A
 • bez omezení
   
 • první / povinná sestava B
 • bez omezení
   
 • povinná sestava C
 • 6,0 bodu
   
 • povinná sestava D
 • 4,0 bodu
   
 • povinná sestava E
 • 2,5 bodu
   
 • povinná sestava F
 • 1,5 bodu
  2. v první sestavě B a povinných sestavách C a D získají také hodnotu obtížnosti dva prvky, označené hvězdičkou (druhou hvězdičkou) v závodní kartě. Jejich známka za obtížnost bude přičtena k počtu bodů za provedení první / povinné sestavy :
   a) oba tyto prvky z první sestavy B a povinných sestav C až F mohou být opakovány ve druhé sestavě
   b) první sestavě B musí být každý z těchto dvou prvků vybrán pouze z prvků, které naplňují stanovené požadavky 1-4 pro její sestavení, jinak jeho obtížnost nebude počítána
   c) povinných sestavách C až F se k počtu bodů za provedení povinné sestavy přičte celkem nejvíce :
   
 • pokud byly v sestavě zacvičeny oba tyto prvky
 • 1,5 bodu
   
 • pokud byl v sestavě zacvičen jen jeden z těchto prvků
 • 0,7 bodu


  II. PRAVIDLA PRO POŘÁDÁNÍ POHÁRŮ pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice

  4. Pohárová soutěž.
  4.1 V pohárové soutěži mohou startovat závodníci (synchronní páry) s první / povinnou sestavou A, B, C nebo D.
   4.1.1 Do celkové známky za volnou / finálovou sestavu se závodníkům (synchronním párům) počítá zacvičená obtížnost sestavy, nejvíce však :
   

   podmínky první/povinné/omezení KO volné/finálové
 • první sestava A :
 • podmínky FIG A / bez omezení
 • první sestava B :
 • podmínky FIG B / bez omezení
 • první sestava C :
 • obtížnost nejméně 4,0 bodu / 6,0 bodu
 • první sestava D :
 • obtížnost nejméně 2,5 bodu / 4,0 bodu
   4.1.2 V první sestavě B a povinných sestavách C a D získají také hodnotu obtížnosti dva prvky, označené hvězdičkou (druhou hvězdičkou) v závodní kartě. Jejich známka za obtížnost bude přičtena k počtu bodů za provedení první / povinné sestavy :
   

  a) oba tyto prvky z první sestavy B a povinných sestav C a D mohou být opakovány ve druhé sestavě
  b) první sestavě B musí být každý z těchto dvou prvků vybrán pouze z prvků, které naplňují stanovené požadavky 1-4 pro její sestavení, jinak jeho obtížnost nebude počítána
  c) povinných sestavách C a D se k počtu bodů za provedení povinné sestavy přičte celkem nejvíce :
   
 • pokud byly v sestavě zacvičeny oba tyto prvky
 • 1,5 bodu
   
 • pokud byl v sestavě zacvičen jen jeden z těchto prvků
 • 0,7 bodu
   Závodníci (synchronní páry) startují s první / povinnou sestavou uvedenou v přihlášce nebo vyšší, zacvičí-li sestavu nižší, obdrží penalizaci 1,0 bodu z celkového počtu bodů za první / povinnou sestavu na pokyn vrchního rozhodčího.