Zásady nominace na Evropský pohár klubů 2005

Evropská gymnastická federace schválila Směrnici pro Evropský pohár klubů ve skocích na trampolíně, která bude poprvé uplatněna v roce 2005 {info *.pdf}.

EP se mohou v příslušném roce zúčastnit družstva z maximálně 3 klubů jedné země, maximálně 1 družstvo z jednoho klubu. 3-4členná družstva mohou být smíšená, požadovaná výkonnost je FIG A pro příslušný rok, minimální věk členů družstva je stanoven spodní hranicí věku pro soutěže juniorů (nyní 13 let). Účast klubu podléhá souhlasu příslušné národní federace.


Požadovaná výkonnost členů družstva :

 • první sestava FIG A

  Prokázání výkonnosti :

 • v kontrolních/nominačních závodech, MČR seniorů a družstev, Českých pohárech a případně i při výcvikových táborech pořádaných KT ČGF v roce 2004
 • o možnost prokázat výkonnost při výcvikových táborech mohou požádat i závodníci, kteří se VT neúčastní
 • nejvíce vždy 1 pokus při každé akci
 • předvedení předem hlášené úplné desetiprvkové sestavy FIG A potvrdí rozhodčí obtížnosti, případně vedoucí trenér výcvikového tábora a předají KT ČGF
 • předem hlášená sestava : uvést v závodní kartě, při kontrolních závodech s více sestavami uvést i pořadové číslo sestavy, při výcvikovém táboře po dohodě s vedoucím trenérem tábora

  Různé :

 • pořadí českých klubů pro EP se stanoví podle součtu nejlepších volných sestav čtyř nejlepších závodníků, kteří splnili požadovanou výkonnost. Okruh započítávaných závodů pro volné sestavy : reprezentace, kontrolní/nominační závody, MČR seniorů, juniorů, žactva a družstev, České poháry, Niederrhein Pokal, Grenzland Cup, Flower Cup, Cup of Flanders, Frivolten Cup, Ostseepokal, Nissen Cup, SSC Cup

  © KT ČGF 6. března 2004


  --->> Plnění podmínek nominace na Světové hry 2005 : {info} <<---