Hodnocení Českého poháru

Roční série závodů Českého poháru zahrnuje celkem 5 pohárových závodů, ve kterých závodníci / synchronní páry získávají pohárové body za umístění v rozřazovacím závodě a za umístění ve finále pohárového závodu.

Za umístění v rozřazovacím závodě pohárového závodu získají závodníci / páry za 1. místo 10 bodů, za 2. místo 9 bodů, ... atd. ... a za 10. místo 1 bod.
V případě rovnosti známky za rozřazovací závod se lépe umístí závodník / pár s vyšší známkou za obtížnost volné sestavy.

Za umístění ve finále pohárového závodu získá závodník / pár další 3 body za 1. místo, 2 body za 2. místo a 1 bod za 3. místo.
V případě rovnosti známky za finále rozhodne o pořadí závodníků / párů v závodě Českého poháru umístění v rozřazovacím závodě.

V jednom pohárovém závodě tak může závodník / pár získat maximálně 13 pohárových bodů.

Vítězem celé série Českého poháru se stává závodník / pár s nejvyšším celkovým součtem pohárových bodů ze 3 závodů, ve kterých získal nejvíce pohárových bodů.
V případě rovnosti celkového součtu pohárových bodů se v celkovém pořadí série Českého poháru lépe umístí ten závodník / pár, který získal více pohárových bodů v posledním závodě.