Seminář, školení a doškolení rozhodčích 2003

 Z M Ě N A© 17. června 2003


 P O K Y N Y© 3. června 2003


Místo konání :
zasedací místnost Sokola Olomouc, Třída 17. listopadu 1, Olomouc č. 427 Českého svazu tělesné výchovy, Atletická 100/2, Praha 6 - Strahov (mezi stadiony)

Lektoři :
Mgr. Marie Mišáková, ing. Ferdinand Matějka ing. Lubomír Mindoš

Přihlášení účastníci :

 DKR -Jaromír Bek
 LBC -Tereza Musilová
 LTV -Sergej Kargalcev
 ODV -Lubomír Kelnar
 OLO -Hana Sapáková
 PET -Denisa Cibulková, Lucie Sadílková, Bohumil Schmidt, Tereza Vyšatová
 ROŽ -Libuše Kotrbová, Olga Mézlová, Zdenka Vojtěšková
 ŽIŽ -Martina Bauerová, Jiřina Zalužanská

Ubytování : v ubytovně Sokola Olomouc, Třída 17. listopadu 1, Olomouc Hakl, Holečkova 115, Praha 5

Jízdné při použití motorového vozidla :
zpáteční jízdné ve výši BRN 100,- Kč, DKR 202,- Kč, LBC 268,- Kč, LTM 364,- Kč, LTV 416,- Kč, ODV 292,- Kč, OLO 0,- Kč, PHA 292,- Kč, ROŽ 100,- Kč BRN 246,- Kč, DKR 182,- Kč, LBC 138,- Kč, LTM 88,- Kč, LTV 128,- Kč, OLO 292,- Kč, PHA 0,- Kč, ROŽ 364,- Kč na osobu

Různé :

 • přivézt sebou 1x pasové foto pro vystavení registračního průkazu - oddílové členství podmínkou (oddílové členství je podmínkou i pro nižší účastnický poplatek)
 • účastníky, kteří nevyužijí ubytování z Pá na So, žádáme o informaci předem
 • ubytování zajištěno ze So na Ne pro : Jaromír Bek, Tereza Musilová, Sergej Kargalcev, Hana Sapáková, Marie Mišáková
 • spojení na ubytování : tramvají ze stanice Anděl do stanice U Zvonu, autobusem 176 do stanice Holečkova, autobusem 217 do stanice Klamovka

  © KT ČGF, 3. června 2003 a 17. června 2003


   P O Z V Á N K A© 6. května 2003


  Termín konání :
  20.-22. června 2003

  Místo konání :
  na základě přihlášek bude stanoveno buď v Čechách nebo na Moravě podle převažujícího počtu účastníků

  Účast :
  Seminář / školení / doškolení jsou určeny všem zájemcům z řad rozhodčích i nerozhodčích o získání, zopakování a prohloubení znalostí soutěžních pravidel pro skoky na trampolíně a získání, zvýšení nebo obnovení kvalifikace

  Semináře a školení se mohou zúčastnit také nečlenové České gymnastické federace a "netrampolinisté"

  Získání kvalifikace :
  Na závěr školení mohou všichni zájemci absolvovat závěrečné zkoušky, jejichž úspěšným složením v plném rozsahu (písemný test a hodnocení provedení, obtížnosti a synchronnosti) získají účastníci starší 18 let kvalifikaci rozhodčího 1. třídy a úspěšným složením závěrečné zkoušky bez hodnocení obtížnosti získají účastníci starší 16 let kvalifikaci rozhodčího 2. třídy

  Zvýšení a obnovení kvalifikace :
  Úspěšným složením závěrečných zkoušek si mohou již dříve vyškolení rozhodčí zvýšit nebo obnovit kvalifikaci rozhodčích pro skoky na trampolíně

  Platnost kvalifikace :
  Platnost kvalifikace rozhodčího pro skoky na trampolíně je po dobu olympijského cyklu + 1 rok (tj. do 31.12.2005) { info }

  Účastnický poplatek :
  500,- Kč (členové kolektivních členů České gymnastické federace 400,- Kč) bude vybírán při prezenci před zahájením školení

  Vedoucí školení :
  Mgr. Marie Mišáková

  Náklady :
  ubytování (max. 2 noclehy) a jízdné (autobus, vlak 2. třídy nejekonomičtější možná varianta v pořadí skupinové jízdné, ČD Tip, zákaznické jízdné, zpáteční jízdné, obyčejné jízdné, při použití motorového vozidla náhrada tarifem skupinového jízdného ČD za osobu) budou hrazeny z účastnického poplatku. Stravování si hradí každý účastník sám

  Přihlášky : { zde }
  Zaslat písemně do 13.5.2003 na adresu : Česká gymnastická federace, komise skoků na trampolíně, Atletická 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, tel. / fax 257 210 811, e-mail : trampoliny@cstv.cz (nebo osobně při Závodě věkových skupin v Olomouci 17.5.2003)

  Technická ustanovení :
  Školení a doškolení rozhodčích bude probíhat v souladu s Kvalifikačním řádem České gymnastické federace, který je k nahlédnutí na internetové stránce ČGF { info }

  Program :
  pátek 20.6.2003do 22.00    příjezd
  sobota 21.6.20039.00 - 18.00   výuka
   večer   samostudium
  neděle 22.6.20039.00 - 11.00   výuka
   11.00 - 14.00   zkoušky
       odjezd

  © KT ČGF, 6. května 2003