Zásady nominace pro rok 2003

1. Závody FIG A a FIG B obecně
 
 •  
 • nominace podle výsledků :
   

   - 1., 2. a 3. závodu Českého poháru Praha-Liboc, Liberec a Olomouc
   - kontrolního závodu 05 Olomouc
   - závodu Světového poháru Francie
   - Čtyřutkání Německo
   - juniorského a seniorského Mistrovství ČR Ostrava
 •  
 • hodnotí se průměr 3 lepších výsledků (2 lepších výsledků při průběžném vyhodnocení)
 •  
 • poslední domácí závod (Mistrovství ČR, 3. závod Českého poháru, apod.) se započítává dvakrát
 •  
 • limity FIG A a FIG B jednotlivců a synchronních dvojic pro rok 2003 {info}
  Rozhoduje známka za kvalifikační kolo s první sestavou FIG A podle pravidel platných od 01.01.2001, přednost pro závodnice/závodníky, které/kteří v hodnoceném kvalifikačním závodě splní body i obtížnost. Při splnění základního limitu bodů individuální posouzení s přihlédnutím k plnění obtížnosti, výši bodů, apod. Splnění limitu není zárukou nominace
 •  
 • 1 divoká karta obecně, pro závod Světového poháru / závod Olympijských nadějí Praha 1 divoká karta na kategorii
 •  
 • jmenovitá nominace vybraných závodníků na Mistrovství světa (Dufek, Honzáková, Juříčková) {info}


  2. Čtyřutkání RHI-CZE-DEN-GBR Německo, Aachen 20.-22.06.2003
   
 •  
 • nominace podle výsledků kontrolního závodu Olomouc 18.05.2003
 •  
 • družstvo FIG A - 6 závodnic/závodníků (senioři, junioři), v tom 1 divoká karta
 •  
 • výkonnostní hladiny :
   

  (FIG A) hladinaobtížnost
   13-14 let57,0 bodu  7,0 bodu
   15-16 let58,0 bodu  8,0 bodu
   17-19 let59,0 bodu  9,0 bodu
   20+ ženy60,0 bodu10,0 bodu
   20+ muži62,0 bodu12,0 bodu
   Rozhoduje známka za kvalifikační kolo (průměry 2 + 2 lepších sestav ze 3 + 3) s první sestavou FIG A podle pravidel platných od 01.01.2001 přepočítaná na procentní plnění výkonnostních hladin jednotlivých věkových skupin, přednost pro závodnice/závodníky, které/kteří splní body i obtížnost. Splnění bodů není zárukou nominace.


  3. Světové hry věkových skupin Německo, Hannover 20.-25.10.2003
   
 •  
 • akce na vlastní náklady účastníků
 •  
 • přihláška do kvalifikace do 28.04.2003 (nebo osobně při 2. závodu Českého poháru Liberec 03.05.2003) {info}
 •  
 • závazná přihláška k účasti do 20.06.2003 {info}
 •  
 • nejvíce 4 jednotlivci / 2 synchronní páry na kategorii, v tom 1 divoká karta na kategorii
 •  
 • nejvíce 4 jednotlivci / 2 synchronní páry na kategorii, v tom 1 divoká karta na kategorii
 •  
 • nominace podle výsledků :
   

   - 1., 2. a 3. závodu Českého poháru Praha-Liboc, Liberec a Olomouc
   - závodu věkových skupin Olomouc
   - kontrolního závodu 05 Olomouc
   - závodu Světového poháru Francie
   - Čtyřutkání Německo
   - juniorského a seniorského Mistrovství ČR Ostrava
 •  
 • limity věkových skupin jednotlivců a synchronních dvojic pro rok 2003 {info}
  Rozhoduje známka za volnou / finálovou sestavu, přednost pro závodnice/závodníky, které/kteří v hodnocené sestavě splní body i obtížnost. Splnění limitu není zárukou nominace
 •  
 • jmenovitá nominace vybraných závodníků na Světové hry věkových skupin podle (Frydrychová, Závodníková, Musialková / Závodníková) {info}
 •  
 • další podrobnosti k dispozici u jednotlivých specializovaných oddílů skoků na trampolíně (č.j. KT/30/03)

  Poznámky :

 • Kontrolní závody - tři první a tři volné sestavy, počítá se vždy průměr dvou lepších prvních sestav a průměr dvou lepších volných sestav
 • Divoká karta - pokud se závodník / pár s vyšší výkonností z objektivních důvodů (nemoc, zranění, studium, apod.) nezúčastní dostatečného počtu kvalifikačních závodů a při hodnocení by mohl být znevýhodněn, mohou KT ČGF a reprezentační trenéři rozhodnout o náhradním způsobu výpočtů pro hodnocení nebo o přímé nominaci

  © KT ČGF 13. dubna 2003