Školení / doškolení trenérů 3. třídy a seminář pro skoky na trampolíně

Stav přihlášek k 13. březnu 2003 : { info }


Pořadatel školení : Komise skoků na trampolíně České gymnastické federace

Vedoucí školení : PaedDr. Soňa Formánková, Univerzita Palackého Olomouc

Termín a místo konání : 22.-23. a 29.-30. března 2003, Olomouc

 • přednášky : posluchárna sportovní haly UP Olomouc, U sportovní haly 2
 • praktická výuka : Sokol Olomouc, třída 17. listopadu 1 a Gymnastický klub mládeže Olomouc, třída 17. listopadu 5

  Přihlášky : { zde }
  Zaslat písemně do 10.3.2003 na adresu : Česká gymnastická federace, komise skoků na trampolíně, Atletická 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, tel. / fax 257 210 811, e-mail : trampoliny@cstv.cz, cgf@cstv.cz

  Účastnický poplatek : 1‘800,- Kč za osobu.
  Zaslat společně s přihláškou do 10.3.2003 na účet České gymnastické federace u České spořitelny č. 121230339 / 0800 (variabilní symbol 401)

  Lektoři :
  Lektoři Fakulty tělesné kultury UP Olomouc, reprezentační trenéři ČR a funkcionáři a mezinárodní rozhodčí KT ČGF

  Technická ustanovení :
  Akce bude probíhat v souladu s Kvalifikačním řádem České gymnastické federace, který je k nahlédnutí na internetové stránce ČGF { info }
  Školení - získání kvalifikace :
  Absolvováním školení trenérů 3. třídy a úspěšným složením závěrečných zkoušek získají účastníci starší 18 let kvalifikaci trenéra 3. třídy pro skoky na trampolíně.
  Všeobecnou část závěrečné zkoušky lze nahradit prokázáním vysokoškolského vzdělání tělovýchovného nebo sportovního zaměření nebo prokázáním získání kvalifikace trenér sportovní gymnastiky. O uznání jiných prokázaných forem vzdělání náhradou za všeobecnou část závěrečné zkoušky rozhodnou vedoucí školení se zástupcem KT ČGF
  Doškolení - obnovení kvalifikace :
  Absolvováním školení trenérů 3. třídy bez závěrečných zkoušek si již dříve vyškolení trenéři obnoví kvalifikaci trenéra 3. třídy pro skoky na trampolíně. Podmínkou je průkazné doložení získání kvalifikace trenéra 3. třídy pro skoky na trampolíně v minulosti
  Platnost kvalifikace :
  Platnost získané nebo obnovené kvalifikace trenéra 3. třídy pro skoky na trampolíně je trvalá { info }
  Seminář :
  Je určen všem zájemcům o získání nebo prohloubení všeobecných trénikových nebo speciálních odborných znalostí z metodiky, techniky a tréninkového procesu ve skocích na trampolíně bez získání kvalifikace trenéra pro skoky na trampolíně

  Náklady :
  ubytování (max. 2+2 noclehy) bude hrazeno z účastnického poplatku. Členům oddílů registrovaných v ČGF pro rok 2003 bude uhrazeno i jízdné obou víkendových částí (autobus, vlak 2. třídy nejekonomičtější možná varianta v pořadí skupinové jízdné, ČD Tip, zákaznické jízdné, zpáteční jízdné, obyčejné jízdné { info }, při použití motorového vozidla náhrada ve výši tarifu skupinového jízdného ČD kategorie cestujících od 26 let za osobu { info }) Stravování si hradí každý účastník sám

  Ubytování :
  ubytovna Sokol Olomouc, třída 17. listopadu 1 a hostel Plavecký stadion Olomouc, Legionářská 11. Rozdělení účastníků na ubytování bude stanoveno a vyhlášeno na základě přihlášek

  Program :   
  pátek 21.3.2003do 22.00příjezd na ubytovny, ubytování
  sobota 22.3.2003 posluchárna Sportovní haly UP (U Sportovní haly 2)
  08.30 - 09.00zahájení (PaedDr. Soňa Formánková, UP Olomouc, ing. Vladimír Zeman, KT ČGF)
  09.00 - 13.00teorie a didaktika sportovního tréninku, kondiční příprava (Dr.PaedDr. Michal Lehnert, UP Olomouc)
  14.30 - 15.30pedagogika a pedagogická psychologie (Mgr. Ludmila Miklánková, UP Olomouc)
  15.30 - 16.30historie skoků na trampolíně, národní a mezinárodní organizace, typy soutěží (ing. Vladimír Zeman, KT ČGF)
  16.30 - 19.30základy specializovaného tréninku na trampolíně, názvosloví, tréninková evidence, základy skoků na trampolíně a bezpečnost (Jindřich Kozubek, reprezentační trenér ČR)
  neděle 23.3.2003 tělocvična Sokol Olomouc (třída 17. listopadu 1)
  08.30 - 12.30základy, technika, metodika, záchrana, dopomoc a nácvik skoků na trampolíně (Jindřich Kozubek, Vítězslav Michalko, ing. Miroslav Patrman, reprezentační trenéři ČR)
  14.00 - 16.00skladba, vývoj a nácvik sestav na trampolíně (Jindřich Kozubek, Vítězslav Michalko, ing. Miroslav Patrman, reprezentační trenéři ČR)
  16.00ukončení 1. části, odjezd
  pátek 28.3.2003do 22.00příjezd na ubytovny, ubytování
  sobota 29.3.2003 tělocvična Gymnastického klubu mládeže (třída 17. listopadu 5)
  08.30 - 12.00akrobatická příprava (RNDr. Jan Nitka, UP Olomouc)
   posluchárna Sportovní haly UP (U Sportovní haly 2)
  13.30 - 14.30organizace a zajištění sportu v České republice, předpisy a směrnice ČGF (ing. Vladimír Zeman, KT ČGF)
  14.30 - 15.30aplikovaná mechanika (PaedDr. Soňa Formánková, UP Olomouc)
  15.30 - 17.00pravidla a předpisy pro soutěže ve skocích na trampolíně, gymnastické názvosloví a trampolínová terminologie (Mgr. Marie Mišáková, KT ČGF, PaedDr. Soňa Formánková, UP Olomouc)
  17.00 - 20.30anatomie, fyziologie, zdravověda, první pomoc, hygiena, úrazová zábrana, regenerace, masáže (RNDr. Pavel Vodička, UP Olomouc)
  neděle 29.3.2003 tělocvična Sokol Olomouc (třída 17. listopadu 1)
  08.30 - 09.30diskuze a konzultace k probrané látce (PaedDr. Soňa Formánková, UP Olomouc, Jindřich Kozubek, Vítězslav Michalko, ing. Miroslav Patrman, reprezentační trenéři ČR)
  09.30 - 12.30základy techniky a nácviku vícenásobných salt a vícenásobných salt kombinovaných s vruty, problematika záskoku, panelová diskuze (Jindřich Kozubek, Vítězslav Michalko, ing. Miroslav Patrman, reprezentační trenéři ČR)
  14.00 - 17.00závěrečné zkoušky
  17.00ukončení, odjezd
   
  { Kdo je kdo : Jindřich Kozubek, Vítězslav Michalko, ing. Miroslav Patrman, UP Olomouc }

  Spojení :
  Sportovní hala UP (U sportovní haly 2) a hostel Plavecký stadion (Legionářská 11) : { mapa }

 • Z nádraží ČD tramvají č. 2 (směr Neředín) do stanice Palackého nebo tramvají č. 4, 5 a 7 (směr Neředín) do stanice Náměstí Hrdinů, od autobusového nádraží tramvají č. 4 a 5 (směr Neředín) do stanice Náměstí Hrdinů. Dále pěšky kolem Plaveckého stadionu a přes fotbalový stadion ke sportovní hale
 • Z ubytovny Sokola Olomouc tramvají č. 5 a 7 ze stanice Tržnice (směr Neředín) do stanice Náměstí Hrdinů, dále pěšky.
  Sokol Olomouc (třída 17. listopadu 1) - ubytovna, tělocvična : { mapa }
  Z nádraží ČD tramvají č. 5 a 7 (směr Neředín) do stanice Tržnice, od autobusového nádraží tramvají č. 5 (směr Neředín) do stanice Tržnice. Dále pěšky zpět podél tramvajových kolejí zhruba 150 m

  Nezapomenout poznámkový blok a psací potřeby
  a sportovní oblečení pro praktickou výuku v tělocvičně

  Poznámka :
  Školení / doškolení trenérů 2. třídy pro skoky na trampolíně v rozsahu 4 víkendových lekcí proběhne na přelomu roku 2003 / 2004 a bude určeno pro

 • získání kvalifikace trenéra 2. třídy (podmínky : platná kvalifikace trenéra 3. třídy, absolvování školení trenérů 2. třídy, úspěšné složení závěrečných zkoušek) a pro
 • obnovení kvalifikace trenéra 2. třídy (podmínky : průkazné doložení kvalifikace trenéra 2. třídy v minulosti, absolvování školení trenérů 2. třídy bez závěrečných zkoušek).
  Trenéři s platnou kvalifikací 2. třídy pak po zpracování a úspěšné obhajobě závěrečné práce získají osvědčení akreditovaného pracoviště MŠMT pro vystavení živnostenského listu.

  © KT ČGF, 7. února 2003