Seminář, školení a doškolení rozhodčích 2003

27.02.2003 : Odloženo pro nízký počet přihlášených účastníků.

Termín konání :
1.-2. března 2003

Místo konání :
na základě přihlášek bude stanoveno buď v Čechách nebo na Moravě podle převažujícího počtu účastníků

Účast :
Seminář / školení / doškolení jsou určeny všem zájemcům z řad rozhodčích i nerozhodčích o získání, zopakování a prohloubení znalostí soutěžních pravidel pro skoky na trampolíně před zahájením soutěžní sezóny 2003 a získání, zvýšení nebo obnovení kvalifikace

Semináře a školení se mohou zúčastnit také nečlenové České gymnastické federace a "netrampolinisté"

Získání kvalifikace :
Na závěr školení mohou všichni zájemci absolvovat závěrečné zkoušky, jejichž úspěšným složením v plném rozsahu (písemný test a hodnocení provedení, obtížnosti a synchronnosti) získají účastníci starší 18 let kvalifikaci rozhodčího 1. třídy a úspěšným složením závěrečné zkoušky bez hodnocení obtížnosti získají účastníci starší 16 let kvalifikaci rozhodčího 2. třídy

Zvýšení a obnovení kvalifikace :
Úspěšným složením závěrečných zkoušek si mohou již dříve vyškolení rozhodčí zvýšit nebo obnovit kvalifikaci rozhodčích pro skoky na trampolíně

Platnost kvalifikace :
Platnost kvalifikace rozhodčího pro skoky na trampolíně je po dobu olympijského cyklu + 1 rok (tj. do 31.12.2005) { info }

Účastnický poplatek :
500,- Kč (členové kolektivních členů České gymnastické federace 400,- Kč) bude vybírán při prezenci před zahájením školení

Vedoucí školení :
ing. Vladimír Zeman

Lektoři :
Mgr. Marie Mišáková, ing. Vladimír Zeman

Náklady :
ubytování (max. 2 noclehy) a jízdné (autobus, vlak 2. třídy nejekonomičtější možná varianta v pořadí skupinové jízdné, ČD Tip, zákaznické jízdné, zpáteční jízdné, obyčejné jízdné, při použití motorového vozidla náhrada tarifem skupinového jízdného ČD za osobu) budou hrazeny z účastnického poplatku. Stravování si hradí každý účastník sám

Přihlášky : { zde }
Zaslat písemně do 10.2.2003 na adresu : Česká gymnastická federace, komise skoků na trampolíně, Atletická 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, tel. / fax 257 210 811, e-mail : trampoliny@cstv.cz

Technická ustanovení :
Školení a doškolení rozhodčích bude probíhat v souladu s Kvalifikačním řádem České gymnastické federace, který je k nahlédnutí na internetové stránce ČGF { info }

Program :
pátek 28.2.2003do 22.00    příjezd
sobota 1.3.20039.00 - 18.00   výuka
 večer   samostudium
neděle 2.3.20039.00 - 11.00   výuka
 11.00 - 14.00   zkoušky
     odjezd

© KT ČGF, 26. ledna 2003