Kalendář 2003 (01) - Termíny Valných hromad

1. Valná hromada oddílů KT ČGF.

Valná hromada oddílů skoků na trampolíně České gymnastické federace proběhne v sobotu 18. ledna 2003 v Praze na Strahově.
Návrhy k projednání na VH 2003 a návrhy na mimořádné body jednání zasílat do vánoc tak, aby mohly být zaslány oddílům nejpozději v posledním týdnu prosince / prvním týdnu ledna. Návrhy prosíme předkládat písemně, nejlépe v elektronické podobě.


2. Valná hromada oddílů ČGF.

Valná hromada oddílů České gymnastické federace proběhne v sobotu 26. dubna 2003 v Praze na Strahově.