Přihláška 

Seminář, školení a doškolení rozhodčích 2002

17.03.2002 : Odloženo pro nízký počet přihlášených účastníků.

Termín konání :
23.-24. března 2002

Místo konání :
na základě přihlášek bude stanoveno buď v Čechách nebo na Moravě podle převažujícího počtu účastníků

Účast :
Seminář/školení jsou určeny všem zájemcům z řad rozhodčích i nerozhodčích o získání, zopakování a prohloubení znalostí soutěžních pravidel pro skoky na trampolíně před zahájením soutěžní sezóny 2002

Semináře a školení se mohou zúčastnit také nečlenové České gymnastické federace a "netrampolinisté"

Získání kvalifikace :
Na závěr školení mohou všichni zájemci absolvovat závěrečné zkoušky, jejichž úspěšným složením v plném rozsahu (písemný test a hodnocení provedení, obtížnosti a synchronnosti) získají účastníci starší 18 let kvalifikaci rozhodčího 1. třídy a úspěšným složením závěrečné zkoušky bez hodnocení obtížnosti získají účastníci starší 18 let kvalifikaci rozhodčího 2. třídy

Zvýšení a obnovení kvalifikace :
Úspěšným složením závěrečných zkoušek si mohou již dříve vyškolení rozhodčí zvýšit nebo obnovit kvalifikaci rozhodčích pro skoky na trampolíně

Účastnický poplatek :
500,- Kč (členové kolektivních členů České gymnastické federace 400,- Kč) bude vybírán při prezenci před zahájením školení

Vedoucí školení :
ing. Vladimír Zeman

Lektoři :
Mgr. Marie Mišáková, ing. Vladimír Zeman

Náklady :
Ubytování (max. 2 noclehy) a jízdné (vlak 2. třídy, autobus, při použití motorového vozidla ve výši jízdného vlakem 2. třídy nebo autobusem) budou hrazeny z účastnického poplatku. Stravování si hradí každý účastník sám

Přihlášky : (ZDE)
Zaslat písemně do 6.3.2002 na adresu : Česká gymnastická federace, komise skoků na trampolíně, Atletická 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, tel. / fax 2 - 572 108 11, e-mail : cgf@cstv.cz

Technická ustanovení :
Školení a doškolení rozhodčích bude probíhat v souladu s Kvalifikačním řádem České gymnastické federace

Program :
pátek 22.3.2002do 22.00    příjezd
sobota 23.3.20029.00 - 18.00   výuka
 večer   samostudium
neděle 24.3.20029.00 - 11.00   výuka
 11.00 - 14.00   zkoušky
     odjezd

© KT ČGF, 24. února 2002