Technické odchylky 2002 

Změny Technických odchylek od Mezinárodních soutěžních pravidel FIG 2002 / 2001

2. Finále (§ 1.3.2) - jednotlivci a synchronní dvojice.
 
 •  
 • Při Mistrovstvích České republiky postupuje do finále deset nejlepších závodníků / párů z kvalifikačního kola a vítězem je závodník / synchronní pár s nejvyšším celkovým počtem bodů.
   
 •  
 • Při pohárových soutěžích vyhlášených komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace postupují do finále 2/3 nejlepších závodníků / párů (nejvýše však 8 závodníků / párů) z kvalifikačního kola. Závodníci / páry zahajují finále s nulovým počtem bodů.
   
 •  
 • Není-li v rozpise soutěže uvedeno jinak, postupuje při ostatních soutěžích do finále deset nejlepších závodníků / párů z kvalifikačního kola a vítězem je závodník / synchronní pár s nejvyšším celkovým počtem bodů.
   
   Původní (2001) :
   
 •  
 • Při Mistrovstvích České republiky a při pohárových soutěžích vyhlášených komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace postupují do finále 2/3 nejlepších závodníků / párů (nejvýše však 8 závodníků / párů) z kvalifikačního kola. Závodníci / páry zahajují finále s nulovým počtem bodů.
   
 •  
 • Při ostatních soutěžích se postupuje stejným způsobem, není-li v rozpise soutěže uvedeno jinak - odlišně může při ostatních soutěžích například postoupit do finále jiný počet závodníků / párů z kvalifikačního kola a/nebo se může vítězem stát závodník / synchronní pár s nejvyšším celkovým počtem bodů za všechny sestavy, apod.
   

  5. Vítězi (§ 4).
   
 •  
 • Při Mistrovstvích České republiky jednotlivců a synchronních dvojic je vítězem závodník a synchronní dvojice s nejvyšším celkovým počtem bodů. Při rovnosti bodů je pořadí stanoveno podle § 4.4.1.2 (finále) Technického řádu FIG.
   
 •  
 • Při Mistrovstvích České republiky družstev, Přeboru České republiky žákovských družstev a při pohárových soutěžích vyhlášených komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace je vítězem závodník, synchronní dvojice nebo družstvo s nejvyšším počtem bodů za finále. Při rovnosti bodů je pořadí stanoveno podle § 4.4.1.2 (finále) Technického řádu FIG.
   
 •  
 • Není-li v rozpise soutěže uvedeno jinak, je při ostatních soutěžích vítězem závodník, synchronní dvojice nebo družstvo s nejvyšším celkovým počtem bodů a při rovnosti bodů je pořadí stanoveno podle § 4.4.1.2 (finále) Technického řádu FIG.
   
   Původní (2001) :
   
 •  
 • Při Mistrovstvích České republiky, Přeboru České republiky žákovských družstev a při pohárových soutěžích vyhlášených komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace je vítězem závodník, synchronní dvojice nebo družstvo s nejvyšším počtem bodů za finále. Při rovnosti bodů je pořadí stanoveno podle § 4.4.1.2 (finále) Technického řádu FIG.
   
 •  
 • Při ostatních soutěžích se postupuje stejným způsobem, není-li v rozpise soutěže uvedeno jinak.
   

  6. Úbor pro závodníky a záchrance (§ 6.1) - závodníci do 14 let.
   Původní (2001) – zrušeno :
   Závodníci do 15 let :
   
 •  
 • Tílko bez rukávů.
   
 •  
 • Jednobarevné gymnastické šponovky nebo jednobarevné trenýrky s výjimkou černé a sytě tmavé barvy.
   
 •  
 • Trampolínová obuv a/nebo ponožky ne delší než ke kotníkům barvy stejné jako gymnastické šponovky nebo bílé.
   

  6. Úbor pro závodníky a záchrance (§ 6.5) - družstvo.
   Členové družstva musí mít jednotný úbor, závodníci mohou mít jiný jednotný úbor než závodnice.
   
   Původní (2001) :
   Členové družstva nemusí mít jednotný úbor.


  © KT ČGF 9. února 2002 a VV ČGF 13. února 2002