Zásady nominace na Závod Světového poháru 26.-27.10.2001 Petrohrad, Rusko

Zásady nominace :

  • maximálně 2 muži a 1 žena a 1 synchronní pár mužů
  • širší okruh závodníků pro víza (dle výkonnosti v 1. pololetí 2001 a programu pro 2. pololetí 2001) : Dufek, Dejl, Vachníková, Holíčková, Dostál, Pilzová
  • kvalifikační závody - M ČR družstev Liberec 15.9.2001 nebo 4. ČP Praha 6.10.2001
  • každý závodník / pár si sám vybere jeden z kvalifikačních závodů, jehož výsledek se mu bude počítat, a před závodem ho nahlásí (označí na závodní kartě)
  • s přihlédnutím k výkonnostním limitům pro 2. pololetí 2001 č.j. KT/54/01.

    © KT ČGF 15. srpna 2001